Vấn đề hạ bằng giỏi và xuất sắc xuống 1 bậc

23/02/2017 In bài viết

Kính gửi thầy cô,em có thắc mắc muốn được các thầy cô giải đáp ạ . Đối với việc thi lại ,học lại,thi cải thiện,học cải thiện thì cái nào là tính vào 5% trong việc hạ bằng với loại giỏi hoặc xuất sắc ạ. Em có hỏi page công tác chính trị sinh viên và page giải đáp onl của phòng đào tạo nhưng nhận được các câu trả lời đều ko thống nhất . Mong hồi âm từ thầy cô,em cảm ơn ạ.

Nguyễn Hoàn Kiếm - hoankiem94.hello@gmail.com

Trả lời: Hạ bậc hạng tốt nghiệp

04/05/2017

Chỉ có thi lại và học lại tính vào 5% trong việc hạ bằng tốt nghiệp trong câu hỏi của em (Em có thể xem chi tiết trong quy chế 388)

Quốc Dũng