Xin cấp bảng điểm gốc

01/03/2017 In bài viết

Kính gửi phòng đào tạo đại học trường đại học Mỏ-Địa chất.

Em là sinh viên công nghệ thông tin k56 học lớp CNPMk56 đã lấy bằng và đang đi làm. Hiện tại em đang có muốn chuyển việc, nhưng nơi làm mới yêu cầu có bảng điểm gốc. Đợt trước, em bảo vệ tốt nghiệp lần 2, nên khi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp không được lấy bảng điểm gôc mặc dù đã hoàn thành mọi chi phí để làm giấy tờ từ đợt 1.

Vậy em muốn hỏi bây giờ em muốn xin cấp bảng điểm gốc thì phải làm thế nào ạ.

Em xin cảm ơn ạ.

Nguyễn Thị Tuyến - nguyentuyentb20.03@gmail.com

Trả lời: Cấp bảng điểm tốt nghiệp

04/05/2017

  1. Khi em tốt nghiệp dù sớm hay muôn cũng sẽ được cấp bảng điểm tốt nghiệp;

  2. Trường hợp em chưa tới lấy hoặc lấy rồi nhưng bị mất có thể tới bộ phận 1 cửa (C 103 nhà C12 tầng) để xin cấp lại

Quốc Dũng