Trường Đại học Mỏ-Địa chất lắp đặt và vận hành thiết bị được tài trợ theo dự án Erasmus+ ESSENCE

23/11/2019

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành kỹ thuật điện do dự án Erasmus+ ESSENCE tài trợ đã được lắp đặt tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Ngay sau đó, ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2019, nhà cung cấp đã có các buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm cho cán bộ giảng dạy và cán bộ hướng dẫn thí nghiệm của bộ môn Điện khí hóa và Khoa Cơ điện.

 

Trường Đại học Mỏ-Địa chất là một trong 10 đối tác Châu Âu, Nga và Việt Nam tham gia dự án Erasmus+ ESSENCE do Cơ quan điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hóa của Châu Âu (EACEA) tài trợ nhằm giúp các trường đại học Nga và Việt Nam phát triển chương trình đào tạo thạc sỹ theo hướng “Hệ thống năng lượng thông minh – Smart Energy System”. Theo kế hoạch, dự án Erasmus+ ESSENCE tài trợ cho Trường Đại học Mỏ-Địa chất một hệ thống phòng thí nghiệm gồm máy tính và phần mềm trị giá 23.250 Euro. Hệ thiết bị gồm: phần mềm kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm để mô phỏng, phân tích tối ưu hóa trạng thái của hệ thống năng lượng thông minh; hệ thống 8 máy tính để bàn và 2 máy tính xách tay có cấu hình phù hợp để chạy phần mềm; 01 bảng thông minh 82 inch và sách tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập.

Thiết bị được tài trợ đã góp phần nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, tăng cường chất lượng đào tạo, đặc biệt kịp thời đưa vào sử dụng để thử nghiệm chương trình đào tạo mới được phát triển trong khuôn khổ dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh thiết bị và buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm:

Ảnh: Thiết bị được lắp đặt ở phòng thí nghiệm thuộc khoa Cơ - Điện

Ảnh: Tập huấn cho cán bộ giảng viên khoa Cơ điện

Ảnh: Tập huấn cho cán bộ giảng viên khoa Cơ điện

P. HTQT