Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

31/08/2022

Ngày 25/8/2022, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, xác định nhiều nhiệm vụ, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố của Hoa Kỳ với thành phố Hà Nội.

Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, nhằm phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội, các Chi hội thành viên, kết nạp thêm các chi hội mới; tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hoá - nghệ thuật, hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hội đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đồng thời, duy trì quan hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ, các đối tác Mỹ trong việc phối hợp các tổ chức hoạt động, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị. Hội mở rộng các quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Mỹ, tích cực giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch; quan tâm phát triển chi hội và hội viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 32 thành viên. GS. TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội.