Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ CDM giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các đối tác Hàn Quốc

18/01/2023

Ngày 18/01/2023, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ 5 bên giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và các đối tác Hàn Quốc, gồm: Trường Đại học quốc gia Kangwon (KNU), Trung tâm Khoáng hóa carbon (CMFC), Công ty TNHH DL E&C (DL E&C) và Công ty TNHH Carbonco Pte (CARBONCO).

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết gồm có: Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất - GS. TS Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học quốc gia Kangwon - Choi Sung Goong, Giám đốc Trung tâm Khoáng hóa carbon – GS. TS Ahn Ji Whan, CEO công ty TNHH DL E&C – Ông TNHH DL E&C và CEO Công ty TNHH Carbonco - Ông Kim Young Ho. Ngoài ra, tham dự buổi lễ có GS. TS Bùi Xuân Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, đại diện các đơn vị trong trường và các nghiên cứu viên của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc – KIGAM.

Sau thời gian trao đổi và bàn thảo, các bên đã tiến hành ký kết chính thức Biên bản ghi nhớ quy định khung chương trình hợp tác giữa 5 bên trong các lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển, Đào tạo và Tăng cường năng lực, Chuyển giao công nghệ và Thương mại hóa, và tập trung vào các nội dung:

a)  Chuyển giao công nghệ CDM cho Việt Nam, bao gồm giảm thiểu CO2, sử dụng CO2 và áp dụng công nghệ khoáng hóa Cacbon, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu không phát thải CO2 của 2 Chính phủ.

b) Khuyến khích phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn về môi trường và biến đổi khí hậu cho cán bộ của HUMG.

c) Ứng dụng công nghệ CDM của CMFC để giảm phát thải CO2 trong ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam.

đ) Xây dựng các dự án nghiên cứu về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

e) Hợp tác xây dựng các dự án CDM giảm phát thải CO2 để chia sẻ chứng chỉ giảm phát thải CO2.

f) Cùng xây dựng các chương trình đào tạo về ứng phó với các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

g) DL E&C và CARBONCO sẽ hợp tác thực hiện các hợp đồng kỹ thuật về thiết kế và thi công các công trình liên quan đến giảm phát thải CO2.

h) DL E&C và CARBONCO sẽ hỗ trợ kỹ thuật để triển khai chuyển giao công nghệ CDM của CMFC cho Việt Nam. HUMG sẽ hỗ trợ và làm việc với các đối tác công nghiệp Việt Nam để thực hiện chuyển giao công nghệ.

i) Các bên được thụ hưởng hợp pháp và sở hữu tài sản trí tuệ từ các hoạt động hợp tác nghiên cứu và phát triển, đào tạo, tăng cường năng lực.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ ký kết:

P. HTQT

Các bài viết khác