Khóa học "Training on Internal Quality Assurance – TrainIQA“ dành cho cán bộ Đảm bảo chất lượng

23/07/2020

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội thông báo về khóa học "Training on Internal Quality Assurance – TrainIQA“ dành cho cán bộ Đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục Đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu của khóa học là bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng nội bộ (Internal Quality Assurance) tại các trường đại học. Các chủ đề chính của khóa học bao gồm thiết kế hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, các công cụ và quy trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, quản lý thông tin cũng như mối liên hệ giữa quản lý chất lượng và quản lý giáo dục Đại học.

Yêu cầu cơ bản: Khóa học dành cho những ai hiện đang là cán bộ hoặc lãnh đạo phụ trách Đảm bảo chất lượng (QA) hoặc sắp nắm giữ các vị trí này, đã có sẵn nền tảng kiến thức và kinh nghiệm về QA và thông thạo tiếng Anh.

Hạn đăng ký: ngày 03 tháng 08 năm 2020

Đăng ký online tại: http://www.asean-qa.de/s/7fb78b96/en.html

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại trang của DAAD Vietnam: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2020/07/15/training-on-internal-quality-assurance-trainiqa/

P. HTQT