Chương trình học bổng Sau tiến sĩ MSCA

17/03/2024

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoc Global Fellowship (MSCA-PF-GF) tài trợ cho các nhà nghiên cứu của một tổ chức ở bất kỳ đâu trên thế giới để thực hiện 2-3 năm nghiên cứu. Nhà nghiên cứu sẽ dành từ 12 đến 24 tháng để thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại tổ chức bên ngoài châu Âu. Tiếp theo là giai đoạn bắt buộc 12 tháng tại một cơ sở nghiên cứu ở châu Âu. Toàn bộ thời gian của Học bổng được tài trợ bởi EU.

1. Lĩnh vực: Tất cả các ngành đều đủ điều kiện nhận Học bổng Sau Tiến sĩ

2. Điều kiện đăng ký học bổng:

- Ứng viên phải có bằng tiến sĩ tại thời điểm hết hạn nộp đơn, không quá tám năm kinh nghiệm nghiên cứu kể từ ngày được cấp bằng;

- Kể từ năm 2022, những đơn đăng ký nhận được số điểm dưới 70% vào năm trước sẽ bị áp dụng các hạn chế nộp lại.

3. Giá trị học bổng:

EU cung cấp hỗ trợ cho nhà nghiên cứu dưới hình thức:

- Chi phí cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và kết nối mạng

- Chi phí quản lý và và các chi phí gián tiếp khác

- Chi phí sinh hoạt

- Chi phí đi lại

- Chi phí cho gia đình, nghỉ phép dài hạn.

4. Đăng ký học bổng:

Hướng dẫn đăng ký học bổng tại link: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply

- Đơn đăng ký,

- Trình bày đề tài dự định nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu tại châu Âu,

-  Tìm cơ sở và người hướng dẫn hợp tác với đề tài nghiên cứu của bạn bằng các mối liên kết hiện có giữa tổ chức của bạn với các tổ chức trên khắp Châu Âu, hoặc có thể tìm thông tin tại link: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search?f%5B0%5D=job_is_eu_founded%3A4348

Hạn nộp hồ sơ: Đến ngày 11/09/2024

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập:

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships

 

 

 

P.HTQT