Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học Viet-Pol 2021

05/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng thông báo và mời viết bài tham gia Hội nghị quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học Việt Nam - Ba Lan lần thứ 6 (Viet-Pol 2021) tổ chức vào tháng 11/2021 tại Việt Nam.

Là một Hội nghị quốc tế thường niên được tổ chức lần đầu tiên năm 2014 tại Ba Lan, Viet - Pol (hay Pol - Viet) nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Ba Lan. Hội nghị được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam  -  Ba Lan và được luân phiên tổ chức tại hai nước với sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ quan hợp tác và doanh nghiệp của Việt Nam và Ba Lan.

Hội nghị Viet - Pol 2021 sẽ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Việt Nam) phối hợp cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH (Krakow, Ba Lan) tổ chức tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hội nghị mong muốn nhận được sự tham gia và đóng góp báo cáo của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý từ cả hai nước nhằm trao đổi ý tưởng nghiên cứu, hợp tác và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất.

Các báo cáo được chọn dự kiến đăng tại số tiếng Anh đặc biệt của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất của Việt Nam và Inzynieria Mineralna Journal thuộc danh mục Scopus của Ba Lan. 

Thông tin về Hội nghị như sau:

1. Các chủ đề của Hội nghị Viet-Pol 2021:

1. Geology and Mineral Resources

6. Tectonics, Geo-hazards and Earthquake

2. Mining and Geotechnical Engineering

7. New Technology in Geosciences

3. Energy Resources

8. Materials Science: Technology and Applications

4. Surveying and Mapping

9. Mechanics, Automation and Electrification

5. Geophysics and Environmental Geology

10. Management and Social Sciences

 

11. VISION ZERO - safety, health and wellbeing in mining

2. Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3. Các mốc thời gian quan trọng:

Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt: 15/02/2021 (gia hạn tới 28/2/2021).
Thông báo chấp nhận bài: 15/3/2021.
Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/6/2021.
Thời hạn đăng ký tham dự: 15/8/2021.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

Hội nghị được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2021

Tại The Heritage Ha Long, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam.

5. Chương trình thực địa:

Chương trình thực địa được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021

Tại Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam. 

6. Phí Hội nghị: 

Phí tham dự Hội nghị

Phí tham gia thực địa

Đại biểu Việt Nam

Đại biểu nước ngoài

Đại biểu Việt Nam

Đại biểu nước ngoài

500 000 VND

50 EUR

1 000 000 VND

100 EUR

7. Thông tin liên hệ:

         Email: vietpol@humg.edu.vn;

         Điện thoại: +84 24 3752 0835, +84 24 3752 0834.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội nghị. 

Ban Danh dự:

 1. Ngài Wojciech Gerwel – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Ba Lan tại Việt Nam
 2. Ngài Nguyễn Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan
 3. GS. Tadeusz Słomka – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH (AGH UST), Krakow, Ba Lan
 4. GS. Jerzy Lis – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH (AGH UST), Krakow, Ba Lan
 5. PGS. TS. Trần Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG), Việt Nam
 6. GS. TS. Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG), Việt Nam
 7. GS. Ông Rafał Wisniowski, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH (AGH UST), Krakow, Ba Lan
 8. TS. Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Việt Nam
 9. GS. TS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.  
 10. Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Việt Nam.
 11. Ông Phạm Đăng Phú - Trường quản trị Kinh doanh – Vinacomin, Việt Nam


Ban Tổ chức:

 1. GS. TS. Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất – Trưởng ban
 2. Ông Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Vinacomin – Phó Trưởng ban
 3. ThS. Marta Foryś, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học AGH UST – Phó Trưởng ban
 4. PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Nga – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 5. PGS. TS. Đỗ Ngọc Anh – Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 6. TS. Nguyễn Thạc Khánh – Phó Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 7. ThS. Paweł Świerk - Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học AGH UST
 8. TS. Nguyễn Viết Nghĩa – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Xuất bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 9. ThS. Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 10. TS. Hồ Chí Hưng – Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan
 11. GS. TS. Võ Chí Mỹ – Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan

 

Ban Khoa học:

 1. GS. TS. Bùi Xuân Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất – Trưởng ban
 2. PGS. TS. Đỗ Ngọc Anh – Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất – Phó Trưởng ban
 3. GS. Jadwiga Jarzyna, Trường Đại học AGH UST - Phó Trưởng ban
 4. GS. Barbara Tora, Trường Đại học AGH UST - Phó Trưởng ban
 5. GS. Marek Borowski, Phó trưởng khoa Mỏ và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học AGH UST – Phó Trưởng ban
 6. TS. Nguyễn Viết Nghĩa – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Xuất bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
 7. PGS. TS. Nguyễn Thế Vinh – Trưởng khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 8. PGS. TS. Phạm Văn Hòa – Trưởng khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 9. TS. Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 10. GS. Ewa Kmiecik - Phó trưởng khoa Địa chất, Địa vật lý và Bảo vệ môi trường, Trường Đại học AGH UST 
 11. PGS. TS. Đặng Trung Thành – Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 12. PGS. TS. Khổng Cao Phong – Trưởng khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 13. PGS. TS. Lê Đức Tình – Trưởng khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 14. TS. Lê Hồng Anh – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 15. TS. Bùi Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 16. TS. Công Tiến Dũng – Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 17. TS. Trần Thị Phúc An – Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 18. PGS. TS. Nguyễn Quang Minh – Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 19. PGS. TS. Nguyễn Văn Giảng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 20. GS. Damian Pietrzak – Khoa Địa chất, Địa vật lý và Bảo vệ môi trường, Trường Đại học AGH UST
 21. GS. Bà Katarzyna Wątor - Khoa Địa chất, Địa vật lý và Bảo vệ môi trường, Trường Đại học AGH UST 
 22. GS. Magdalena Wojtowicz - Khoa Địa chất, Địa vật lý và Bảo vệ môi trường, Trường Đại học AGH UST

Ban Thư ký:

 1. PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Nga – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất – Trưởng ban
 2. TS. Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng Bộ môn Trắc địa mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 3. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 4. ThS. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học AGH UST
 5. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 6. ThS. Hoàng Thu Hằng – Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 7. ThS. Nguyễn Thanh Hải – Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 8. ThS. Phạm Đức Nghiệp – Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 9. TS. Khương Thế Hùng – Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 10. TS. Dương Văn Hào – Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 11. Bà Nguyễn Thị Sim – Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 12. ThS. Đoàn Mạnh Hà – Cựu sinh viên Trường Đại học AGH UST và Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 13. Ông Tô Hữu Thăng – Cựu sinh viên Trường Đại học AGH UST và Trường Đại học Mỏ - Địa chất

P. HTQT