Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2022-2023

05/01/2022

Chương trình Giáo viên Xuất sắc (GVXS) Ngắn hạn Fulbright được thiết kế với mục đích mang đến cơ hội cho các đơn vị tiếp nhận Việt Nam mời một GVXS Hoa Kỳ đến làm việc trong thời gian từ 2 đến 6 tuần (khuyến khích thời gian từ 3 tuần trở lên).

GVXS Fulbright sẽ được cử đến làm việc và hỗ trợ các trường cao đẳng sư phạm, trường đại học sư phạmđơn vị thuộc bộ giáo dục, sở giáo dục, phòng giao dục và các tổ chức giáo dục khác như viện nghiên cứu về giáo dục, tổ chức chính phủ và phi chính phủ về giáo dục phổ thông, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông qua hoạt động hỗ trợ cơ quan tiếp nhận trong công tác giảng dạy, hội thảo, tư vấn và một số những hoạt động khác, GVXS Fulbright có cơ hội nắm bắt thông tin về hệ thống giáo dục Việt Nam để có thể quốc tế hóa mô hình lớp học và trường học sau khi hoàn thành chương trình và trở về Hoa Kỳ. 

Chương trình dự kiến sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023 (đặc biệt khuyến khích các đơn vị mời GVXS Fulbright đến làm việc vào tháng 6, 7, 8 năm 2023.)

Các đơn vị có mong muốn mời một GVXS Fulbright năm 2022-2023, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu và gửi về cho Chương trình Fulbright tại Việt Nam qua email vnfulbright@state.gov trước ngày 28 tháng 02 năm 2022.

Thông tin chi tiết về chương trình và mẫu đơn có tại file đính kèm.

P. HTQT

File đính kèm