Thông báo trao đổi giảng viên theo chương trình Erasmus+ tại Trường Đại học AGH Krakow, Ba Lan

01/11/2023

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Trường Đại học AGH Krakow, Ba Lan; Nhà trường thông báo tuyển giảng viên tham gia trao đổi tại Ba Lan.

Thông tin chi tiết về chương trình:

Chương trình trao đổi giảng viên Erasmus+ được kết hợp với sự kiện International Staff Week của Trường Đại học AGH Krakow từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024. Đây là cơ hội cho giảng viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và mở rộng hợp tác với các đồng nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới trong mạng lưới Erasmus+ của Trường Đại học AGH Krakow (55 trường đối tác), đồng thời giảng dạy cho sinh viên của Trường Đại học AGH Krakow.

Số lượng: 01 người

Yêu cầu: 

- Là giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ưu tiên các ngành kỹ thuật;

- Có trình độ tiếng Anh tốt để giảng bài và làm việc với đối tác;

- Chuẩn bị bài giảng bằng tiếng Anh (thời lượng 8 giờ) về lĩnh vực chuyên môn của bản thân để giảng bài cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học AGH Krakow;

- Chuẩn bị bài giới thiệu bằng tiếng Anh về Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa, Bộ môn của ứng viên và các đề xuất hợp tác để làm việc với Trường Đại học AGH Krakow, đồng thời thu hút sinh viên Ba Lan đến học tập trao đổi tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Thu xếp được thời gian tham gia chương trình tại Ba Lan từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024;

Chi phí do Chương trình Erasmus+ tài trợ, bao gồm chi phí sinh hoạt trong 7 ngày và hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi.

Các giảng viên quan tâm đến chương trình và đáp ứng yêu cầu trên gửi Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh về Phòng Hợp tác quốc tế qua địa chỉ email: ic@humg.edu.vn muộn nhất là ngày 03/11/2023 để được giới thiệu với Trường Đại học AGH Krakow. Ưu tiên hồ sơ nộp sớm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác quốc tế, phòng 311, nhà C, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, điện thoại: 0243 752 0835, email: ic@humg.edu.vn 

P. HTQT