Ngày hội việc làm với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản

30/11/2023

Năm 2023, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản lại tiếp tục đồng hành với các trường Đại học tại Việt Nam trong đó có Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức buổi giới thiệu ngày hội việc làm với sự tham gia của các Doanh nghiệp của Nhật Bản.

Thông  tin cụ thể như sau: 
Thời gian: 9:00 -17:00  ngày 06/12/2023 (thứ 4)

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà G3, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Chương trình: Giới thiệu doanh nghiệp và tiến hành phỏng vấn

Biểu  mẫu  đăng ký

Vui lòng đăng ký trước qua link dưới đây: https://forms.gle/XchHNnG7JCBBTVVD7

Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức: Công ty TNHH Oriental Consultants

E-mail: jasmoc-oc@oriconsul.com

Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội: Ms. Linh, Phòng Hợp tác quốc tế

E-mail : htqt@huce.edu.vn/ Tel : 024 3869 1302.