Thủ tục 20. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thay bằng đã mất

Hồ sơ, thủ tục

1.  Hồ sơ thủ tục

- Đơn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng (mẫu số 20, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Bản công chứng chứng minh thư, giấy khai sinh.

- Bản photo bằng đại học, bảng điểm (nếu có).

           - Nộp lệ phí 100.000đ/bản.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.