Thủ tục 3. Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (mẫu số 3, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường; trong đơn phải ghi rõ tình huống: đi thi chưa có điểm, đề nghị kiểm tra lại kết quả chấm thi...; ghi rõ tình trạng điểm, số báo danh, ca thi, ngày thi, đợt thi để Nhà trường kiểm tra, xử lý).

- Nộp lệ phí 30.000đ/môn.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp đơn tại Bộ phận một cửa (chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố điểm thi), nhận lại giấy hẹn;

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng ĐBCLGD.

- Phòng ĐBCLGD chủ trì phối hợp với khoa chuyên môn để xử lý và trả kết quả qua email cho sinh viên và cho Bộ phận một cửa.

3. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây