Thủ tục 32. Đề nghị cấp lại thẻ sinh viên

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên(mẫu số 32, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa);

- 01 ảnh thẻ kích thước 3x4;

- Bản sao giấy tờ tùy thân kèm bản chính để đối chiếu (Chứng minh thư, bằng lái xe…);

- Nộp lệ phí 50.000đ

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.