Thủ tục 36. Thanh toán tiền hỗ trợ thực tập tốt nghiệp

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

+ Giấy đề nghị thanh toán tiền hỗ trợ thực tập tốt nghiệp (mẫu số 36, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

+ Quyết định cho phép sinh viên đi thực tập tốt nghiệp (bản dấu đỏ; lớp trưởng tập trung toàn bộ quyết định của sinh viên lớp (ngành…) để thanh toán 1 lần sau khi kết thúc thời gian thực tập theo quy định của Nhà trường).

+ Công lệnh thực tập (có xác nhận của nơi đến thực tập)

+ Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân (bản phô tô) của lớp trưởng.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại Giấy hẹn

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch tài chính.

- Phòng Kế hoạch tài chính kiểm tra chứng từ, liên hệ và chi tiền cho người học (lớp trưởng). Khi lên lấy tiền người học mang theo Giấy hẹn và Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chứng. Phòng Kế hoạch tài chính xác nhận vào Giấy hẹn và gửi trả Bộ phận một cửa lưu sổ kết quả giải quyết.

3. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây