• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp quốc gia Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...