• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2011
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2011
Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 22/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành 30/05/2011
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp quốc gia Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...