• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/04/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/04/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 03/2017/TT-BKHCN Ngày ban hành 03/04/2017
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp quốc gia Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...