• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2012
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2012
Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 56/2012/TT-BGDĐT Ngày ban hành 25/12/2012
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp Bộ Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...