• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/10/2014
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/10/2014
Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 99/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 25/10/2014
Loại văn bản Văn bản quản lý tài chính của NVKHCN Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...