• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2015
https://humg.edu.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1243/QD so 1804QĐ-MĐC .PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2015
Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số ký hiệu 1804/QĐ-MĐC Ngày ban hành 30/12/2015
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp Trường Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...