• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/07/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/07/2017
Hướng dẫn tính khối lượng nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số ký hiệu 856/QĐ-MĐC Ngày ban hành 03/07/2017
Loại văn bản Quy định về định mức NCKH của giảng viên, nhóm NC Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...