• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/06/2018
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/06/2018
Ban hành Quy chế Giải thưởng Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
Số ký hiệu 796/QĐ-MĐC Ngày ban hành 19/06/2018
Loại văn bản Văn bản quản lý NV KHCN cấp Trường Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...