• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/05/2019
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/05/2019
Phân công nhiệm vụ CBVC phòng KHCN
Số ký hiệu MDC-KHCN Ngày ban hành 15/05/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...