• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/06/2017
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/06/2017
Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 08/2017/TT-BKHCN Ngày ban hành 26/06/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Chu Ngọc Anh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...