• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2019
https://humg.edu.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1258/Thong tu 10.2019.rar?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2019
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Số ký hiệu 10/2019/TT-BKHCN Ngày ban hành 29/10/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...