• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/01/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/01/2023
Ban hành Quy định về liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số ký hiệu Quyết định số 58/QĐ-MĐC Ngày ban hành 30/01/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Khoa học Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...