Tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm Địa sinh thái – Địa môi trường

05/10/2016

Lĩnh vực nghiên cứu: Địa chất  
Trạng thái: Finished  
Trưởng dự án: Bùi Học  
Trong chương trình hợp tác với
  • Vụ KH - CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu dự kiến: 2006-12-01 Ngày kết thúc dự kiến: 2007-12-31
Tài trợ bởi: Bộ Giáo dục và Đào tạo Kinh phí: 0.00 USD
Mô tả:
Mục tiêu
Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa sinh thái và địa môi trường
Nội dung
Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học về địa sinh thái và địa môi trường