Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm nghiên cứu và chế biến khoáng sản

05/10/2016

Lĩnh vực nghiên cứu: Địa chất  
Trạng thái: Finished  
Thành viên: Nguyễn Quang Luật  
Trong chương trình hợp tác với
  • Vụ KH - CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu dự kiến: 2009-01-01 Ngày kết thúc dự kiến: 2010-12-31