Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 29 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Quyết định số 58/QĐ-MĐC Ban hành Quy định về liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/01/2023
MĐC-KHCN Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2020-2021
02/07/2020
10/2019/TT-BKHCN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
29/10/2019
A-1311 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
20/08/2019
MDC-KHCN Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2019-2020
01/07/2019
51/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong Hoạt động khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ
13/06/2019
MDC-KHCN Phân công nhiệm vụ CBVC phòng KHCN
15/05/2019
411/MĐC-KHQT Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2018-2019
17/08/2018
796/QĐ-MĐC Ban hành Quy chế Giải thưởng Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
19/06/2018
782/QĐ-MĐC Thành lập Quỹ Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
15/06/2018