Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 31 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Quyết định số 415/QĐ-MĐC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Liêm chính trong hoạt động về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
03/05/2024
Quyết định số 2311/QĐ-MĐC về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
25/12/2023
Quyết định số 58/QĐ-MĐC Ban hành Quy định về liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/01/2023
MĐC-KHCN Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2020-2021
02/07/2020
10/2019/TT-BKHCN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
29/10/2019
A-1311 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
20/08/2019
MDC-KHCN Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2019-2020
01/07/2019
51/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong Hoạt động khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ
13/06/2019
MDC-KHCN Phân công nhiệm vụ CBVC phòng KHCN
15/05/2019
411/MĐC-KHQT Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ năm học 2018-2019
17/08/2018