Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-12 do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm

07/01/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy phục vụ công tác đánh giá, dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép công trình biển" mã số B2020-MDA-12 do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-05 do PGS. TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

28/12/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long" mã số B2019-MDA-05 do PGS. TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020 - MDA - 10 do PGS. TS Lê Đắc Tuyên làm chủ nhiệm

24/12/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại" mã số B2020 - MDA - 10 do PGS. TS Lê Đắc Tuyên làm chủ nhiệm

Thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tổ chức tại Trung Quốc.

25/10/2021

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững (The 9th International Conference on Energy, Resources, Environment and Sustainable Development – ERESD 2022) sẽ được Trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc (Từ Châu) đăng cai tổ chức từ ngày 25/5/2022 đến ngày 28/5/2022 tại Từ Châu, Trung Quốc.

Triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021

24/06/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021.

Thông báo Về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022

27/05/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành văn bản số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022.

Phát triển thành công gói thư viện mã nguồn mở “chuyentt/geojson_vi: GeoJSON package for Dart and Flutter developers (2020), doi:10.5281/zenodo.4269644”

19/01/2021

Để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi. để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-02-CtrVL do TS Đào Việt Thắng làm chủ nhiệm

14/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ – điện" mã số B2018-MDA-02-CtrVL do TS Đào Việt Thắng làm chủ nhiệm