Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-Bỉ giai đoạn 2024 - 2027

24/11/2023

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-Bỉ giai đoạn 2024 - 2027. Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 24/12/2023

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 (Quỹ Nafosted)

03/05/2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 như sau:

Danh mục các đề xuất đề tài NCKH SV lần thứ 36 từ các Bộ môn và Khoa

04/10/2022

Danh mục các đề xuất đề tài NCKH SV lần thứ 36 từ các Bộ môn và Khoa phục vụ sinh viên lựa chọn và đăng ký đề tài NCKH SV thực hiện trong năm học 2022-2023

Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường lần thứ IV (EME 2021)

12/04/2022

Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường lần thứ IV (EME 2021) với chủ đề “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường” được Hội đồng Giáo sư liên ngành khoa học Trái đất – Mỏ tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản, trao đổi và đề xuất các giải giáp đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường. Đồng thời tôn vinh những tân PGS trong lĩnh vực này và chứng kiến lễ ký MOU giữa Tổng cục KTTV và Trường Đại học TNMT TP Hồ Chí Minh…

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 (Tỉnh Thái Bình)

16/03/2022

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình, Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, cấp tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh xây dựng, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 như sau:

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (Tỉnh Tây Ninh)

16/03/2022

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 như sau:

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (tỉnh Sóc Trăng)

15/03/2022

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022

19/02/2022

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) trân trọng gửi Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022, cụ thể như sau:

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-12 do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm

07/01/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy phục vụ công tác đánh giá, dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép công trình biển" mã số B2020-MDA-12 do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm