Triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021

24/06/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021.

Thông báo Về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022

27/05/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành văn bản số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022.

Phát triển thành công gói thư viện mã nguồn mở “chuyentt/geojson_vi: GeoJSON package for Dart and Flutter developers (2020), doi:10.5281/zenodo.4269644”

19/01/2021

Để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi. để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-02-CtrVL do TS Đào Việt Thắng làm chủ nhiệm

14/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ – điện" mã số B2018-MDA-02-CtrVL do TS Đào Việt Thắng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-01-CtrVL do ThS Trần Thị Hà làm chủ nhiệm

14/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo các đế cảm biến sử dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên cơ sở vật liệu nanocomposite ZnO/(Au, Ag) đo nồng độ glucose để phát hiện bệnh tiểu đường" mã số B2018-MDA-01-CtrVL do ThS Trần Thị Hà làm chủ nhiệm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU VINGROUP

24/08/2020

Bạn quan tâm đến Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu? Bạn là: • Sinh viên năm cuối các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán Tin các trường Đại học Việt Nam hoặc Quốc tế, có điểm GPA từ 3.0 trở lên; • Học viên các chương trình cao học với chuyên ngành về Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học Dữ liệu; • Kỹ sư trẻ mới ra trường có kinh nghiệm 1-3 năm tại các phòng nghiên cứu, Viện nghiên cứu hoặc các dự án trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học Dữ liệu. Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup chính là nơi hiện thực hóa giấc mơ công nghệ của bạn.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp tác song phương NAFOSTED - FWO năm 2020

06/05/2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders. Theo khung Thỏa thuận, thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình từ hai đến ba năm. Qũy NAFOSTED thông báo mời các nhà khoa học đề xuất đề tài tham gia Chương trình thuộc các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố Hà Nội năm 2021

14/04/2020

Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 của Thành phố Hà Nội theo đúng các quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ văn bản số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý (văn bản số 2816/VP-KGVX ngày 01/4/2020 của Văn phòng UBND Thành phố); Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dẫn các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 (theo Quyết định số 830/QĐ-BKHCN ngày 27/3/2020)

08/04/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17594/thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-va-ca-nhan-chu-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-nam-2020-theo-quyet-dinh-so.aspx