Thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tổ chức tại Trung Quốc.

25/10/2021

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững (The 9th International Conference on Energy, Resources, Environment and Sustainable Development – ERESD 2022) sẽ được Trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc (Từ Châu) đăng cai tổ chức từ ngày 25/5/2022 đến ngày 28/5/2022 tại Từ Châu, Trung Quốc.

Đây là diễn đàn khoa học lớn để trao đổi, thảo luận về những thông tin khoa học mới nhất, những cơ hội cũng như thách thức trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Việc tham dự trực tiếp của các đại biểu quốc tế sẽ được quyết định 3 tháng trước khi bắt đầu hội nghị.

 

Các chủ đề của Hội nghị:

Resource Development and Utilization

Environmental Science and Engineering

Energy and Sustainable Green Development

Energy Science and Technology

Intelligent Equipment and Technology

Occupational Safety and Health

Mineral Materials and Advanced Energy Materials

Public Security and Emergency Management

Clean Processing and Conversion of Energy Resources

Resource Development and Utilization of Underground Space

 

Nộp bài báo và tóm tắt: Các yêu cầu về định dạng, trình bày và cách nộp tóm tắt và báo cáo toàn văn có tại website chính thức của Hội nghị: www.eresd.cn

 

Xuất bản và ấn phẩm:

  • Báo cáo đạt yêu cầu phản biện sẽ được đăng tại kỷ yếu hội nghị;
  • Các báo cáo xuất sắc sẽ được nhận chứng chỉ của hội nghị;
  • Các báo cáo xuất sắc sẽ được chọn xuất bản trên Tạp chí quốc tế International Journal of Mining and Technology;
  • Các diễn giả đều được nhận chứng nhận của hội nghị;
  • Giải thưởng Poster xuất sắc nhất sẽ được trao kèm chứng nhận.

 

Các mốc thời gian quan trọng:

  • Hạn nộp báo cáo tóm tắt: 30/11/2021
  • Hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/3/2022
  • Hạn đăng ký tham dự: 10/4/2022
  • Tổ chức Hội nghị: 25-27/5/2022
  • Tham quan thực tế: 28/5/2022

 

Đăng ký Hội nghị tại: www.eresd.cn với biểu phí như sau:

 

Các đại biểu tại Trung Quốc đại lục

Các đại biểu quốc tế, đại biểu từ Hồng Kông, Macao và Đài Loan

 

Đại biểu thông thường

Đại biểu Sinh viên

Đại biểu thông thường

Đại biểu Sinh viên

Đăng ký online sớm, trước ngày 10/4/2022

2500 NDT

1200 NDT

2500 NDT (dự tại chỗ)

1000 NDT (dự online)

1300 NDT (dự tại chỗ)

500 NDT (dự online)

Đăng ký tại chỗ

2700 NDT

1500 NDT

2700 NDT

1500 NDT

Ghi chú:

1. Phí đăng ký bao gồm chi phí ăn uống trong thời gian hội nghị, không gồm tiền ở.

2. Đối với đại biểu sinh viên, cần xuất trình thẻ hoặc mã số sinh viên.

 

Liên hệ:

Các vấn đề cần liên hệ

Người phụ trách

Điện thoại/Email

Báo cáo tóm tắt và toàn văn

LI Siyu

ĐT: +86-516-83995103

Email: lisiyu@cumt.edu.cn

Các vấn đề chung

ZHANG Xinyuan

ĐT: +86-516-83590258

Email: cumtzxy@cumt.edu.cn

Dịch vụ khách sạn

SUN Jiani

ĐT: +86-512-01086188

Email: scarlett@aconf.org

Tài trợ và Triển lãm

LI Zhengyong

ĐT: +86-516-83590246

Email: 15895211883@126.com

 

P. HTQT