Danh mục các đề xuất đề tài NCKH SV lần thứ 36 từ các Bộ môn và Khoa

04/10/2022

Danh mục các đề xuất đề tài NCKH SV lần thứ 36 từ các Bộ môn và Khoa phục vụ sinh viên lựa chọn và đăng ký đề tài NCKH SV thực hiện trong năm học 2022-2023

Thực hiện Thông báo số  497/B-MĐC của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc Triển khai thực hiện NCKH SV năm học 2022-2023 (NCKH SV lần thứ 36), Nhà trường công bố danh sách các đề xuất đề tài NCKH SV từ các Bộ môn và các Khoa.

Sinh viên trong toàn Trường thuộc các khóa 63,64,65 và 66 có thể liên hệ trực tiếp với các Giáo viên hướng dẫn (Tác giả của đề xuất đề tài) theo thông tin được niêm yết hoặc liên hệ với các Bộ môn hoặc Văn phòng các Khoa để lựa chọn các đề tài phù hợp với chuyên ngành và đam mê nghiên cứu khoa  học của cá nhân.

Mẫu biểu đăng ký thực hiện các nhóm/cá nhân thực hiện đề tài liên hệ với Văn phòng các Khoa hoặc Giáo viên hướng dẫn để nhận trực tiếp.

Nhà trường rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực và tham gia của Sinh viên trong Trường để phong trào NCKH được lan tỏa rộng rãi, góp phần quan trọng vào sự thành công của HNKH SV lần thứ 36.

Deadline:

- Các đề tài thông thường: sinh viên hoàn thiện mẫu số 02 và gửi về các Bộ môn, Khoa trước ngày 07/10/2022

- Các đề tài tiềm năng: sinh viên hoàn thiện mẫu số 04a và 04b và gửi về các Bộ môn, Khoa trước ngày 14/10/2022

Trân trọng,

Phòng KHCN

File đính kèm