Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2020

03/02/2020

    TT Tên đề tài; mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Ghi chú
đề tài bắt đầu kết thúc
I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        
1 B2020-MDA-09. Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam TS Vũ Kim Thư 2020 2021 Đã hoàn thành
2 B2020-MDA-10. Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại PGS.TS Lê Đắc Tuyên 2020 2021 Đã hoàn thành
3 B2020-MDA-11. Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3PO4) kết hợp vật liệu từ tính TS Nguyễn Mạnh Hùng 2020 2021 Đã hoàn thành
4 B2020-MDA-12. Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy phục vụ công tác đánh giá, dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép công trình biển TS Bùi Trường Sơn 2020 2021 Đã hoàn thành
5 B2020-MDA-13. Nghiên cứu ứng xử cơ học của khối đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc cứng khi chịu tác động của tải trọng chu kỳ theo phương thẳng đứng TS Phạm Văn Hùng 2020 2021 Đã hoàn thành
6 B2020-MDA-14. Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường TS Nguyễn Quốc Long 2020 2021 Đã hoàn thành
7 B2020-MDA-15. Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính vỏ hầm lắp ghép của đường hầm metro tiết diện ngang hình chữ nhật cong TS Đặng Văn Kiên 2020 2021 Đã hoàn thành
8 B2020-MDA-16. Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học ThS Nguyễn Hoàng 2020 2021 Đã hoàn thành
9 CT.2020.04.MDA.02. Nghiên cứu đánh giá các dạng cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển khu vực Bắc Trung Bộ làm cơ sở khoa học đề xuất công nghệ xử lý nền phù hợp phục vụ xây dựng công trình TS Nguyễn Thị Nụ 2020 2021 Đã hoàn thành
10 CT.2020.04.MDA.03. Nghiên cứu phát triển gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển - xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ PGS.TS Tạ Đức Thịnh 2020 2021 Đã hoàn thành
II BỘ XÂY DỰNG        
11 RD40-20. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển - xi măng- tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo PGS.TS Tạ Đức Thịnh 2020 2021 Đã hoàn thành

Phòng KHCN