Đề tài NCKH - cấp Bộ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ năm 2019

23/05/2019

TT Mã số, tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Ghi chú
 đề tài bắt đầu kết thúc
1 CT.2019.01.01. Nghiên cứu đánh giá tình hình khai thác sử dụng đất nông nghiệp và các tai biến thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc. TS Tô Xuân Bản 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
2 CT.2019.01.02. Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam PGS.TS Lê Văn Hưng 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
3 CT.2019.01.03. Nghiên cứu và chế tạo trạm đo, thu thập dữ liệu đa kênh không dây, dữ liệu ảnh vệ tinh để xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn của đất ở các khu vực khác nhau nhằm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. PGS.TS Khổng Cao Phong 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
4 CT.2019.01.04. Nghiên cứu và phát triển thiết bị Gateway cho hệ thống giám sát độ ẩm đất dùng để đánh giá mức độ hạn đất và nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu TS Đặng Văn Chí 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
5 CT.2019.01.05. Nghiên cứu phát triển phầm mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu TS Lê Hồng Anh 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
6 CT.2019.01.06. Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng nền tảng Android của hệ thống giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu TS Phạm Thị Thanh Loan 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
7 CT.2019.01.07. Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm phân tích dữ liệu trên máy chủ hỗ trợ ra quyết định về cảnh báo tai biến thiên nhiên và quyết định chuyển đổi sử dụng đất hiệu quả cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu TS Nguyễn Thế Lộc 6/2019 6/2021 Đã hoàn thành
8 CT.2019.01.08. Quản lý chung Chương trình KHCN “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IOT dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc” PGS.TS Nguyễn Văn Lâm 6/2019 12/2021 Gia hạn đến 12/2022

Phòng KHCN