Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2021

17/02/2021

 TT Tên đề tài; mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Ghi chú
đề tài bắt đầu kết thúc
I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        
1 B2021-MDA-01.Nghiên cứu xây dựng thuật toán và đề xuất quy trình tự động phân loại dữ liệu đám mây điểm phục vụ xây dựng mô hình 3D thành phố  Bùi Ngọc Quý 2021 2022 Đã hoàn thành
2 B2021-MDA-02. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác thế hệ mới trên nền khoáng sét halloysit và graphen oxit ứng dụng để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong nước  Ngô Hà Sơn 2021 2022 Đã hoàn thành
3 B2021-MDA-03.Nghiên cứu quy trình công nghệ tái chế chất nhựa thải để chế tạo vật liệu mới có khả năng cách nhiệt, hấp phụ - quang xúc tác để xử lý môi trường Phạm Xuân Núi 2021 2022 Đã hoàn thành
4 B2021-MDA-04.Sử dụng phương pháp trộn dữ liệu bằng mạng nơ ron hồi quy và địa thống kê để nâng cao độ chính xác mô hình DEM và lớp phủ góp phần dự báo nguy cơ trượt lở  Nguyễn Quang Minh 2021 2022 Đã hoàn thành
5 B2021-MDA-05.Nghiên cứu xây dựng mô hình bán thực nghiệm đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh đường hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Vũ Minh Ngạn 2021 2022 Đã hoàn thành
6 B2021-MDA-06.Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông. Nguyễn Văn Sáng 2021 2022 Đã hoàn thành
7 B2021-MDA-07.Nghiên cứu công nghệ thu hồi Apatit trong bãi thải các nhà máy tuyển apatit Lào Cai bằng sơ đồ kết hợp tuyển nổi cơ giới truyền thống và tuyển nổi cột. Trần Văn Được 2021 2022 Đã hoàn thành
8 B2021-MDA-08.Nghiên cứu đánh giá mức độ biến động cảnh quan môi trường và tai biến tự nhiên, hướng tới mục tiêu quản lý bền vững di sản địa chất khu vực Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  Nguyễn Quốc Phi 2021 2022 Đã hoàn thành
9 B2021-MDA-09.Nghiên cứu phát triển phương pháp tính toán kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất. Nguyễn Chí Thành 2021 2022 Đã hoàn thành
10 B2021-MDA-10.Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ứng xử cơ nhiệt của cấu kiện bê tông cốt thép được gia cường bởi vật liệu Composite TRC dưới tác dụng của tải trọng hỏa hoạn Trần Mạnh Tiến 2021 2022 Đã hoàn thành
11 B2021-MDA-11.Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng công trình chịu tác động ăn mòn của nước biển. Tăng Văn Lâm 2021 2022 Đã hoàn thành
12 B2021-MDA-12.Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo trữ lượng, đánh giá cơ chế suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nước ngầm mạch lộ khu vực khan hiếm nước Gia Lai - Kontum. Nhữ Việt Hà 2021 2022 Đã hoàn thành
13 B2021-MDA-13.Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới cho phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học. Trần Xuân Trường 2021 2022 Đã hoàn thành
14 B2021-MDA-14.Nghiên cứu tính chất động học của chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ bán kim loại, bán dẫn  Đỗ Thị Hồng Hải 2021 2022 Đã hoàn thành
II BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG        
15 TNMT.2021.04.04. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Trung 2021 2022 Đã hoàn thành

Phòng KHCN