Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2023

03/03/2023

TT

Tên đề tài; mã số

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian

 thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

1

Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano kim loại quý (Au, Ag) định hướng ứng dụng làm đầu đo quang học phát hiện chất độc ethyl carbamate trong đồ uống

Trần Thị Hà

01/2023

12/2024

 

2

Nghiên cứu phát triển mô hình học sâu đa phương thức phân tách đồng thời âm thanh và hình ảnh từ dữ liệu đa phương tiện, ứng dụng trong bảo tồn kho tàng ca múa nhạc dân gian Việt Nam

Dương Thị Hiền Thanh

01/2023

12/2024

 

3

Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ tháo dỡ vì chống cho đường lò có tiết diện 9÷15 m2 trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.

Nguyễn Khắc Lĩnh

01/2023

12/2024

 

4

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo dự báo khoảng cách đá bay khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên bằng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và các giải thuật metaheuristic

Nguyễn Hoàng

01/2023

12/2024

 

5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ hợp lý nhằm nâng cao sự ổn định gương và nóc lò chợ cơ giới hóa dưới tầng đá vách ổn định trung bình tới bền vững vùng than Quảng Ninh

Lê Tiến Dũng

01/2023

12/2024

 

6

Nghiên cứu dự báo đặc điểm vết nứt của cấu kiện bê tông cường độ cao sử dụng cho nhà cao tầng bằng phương pháp thí nghiệm không phá hủy kết hợp kỹ thuật trí tuệ nhân tạo

Phạm Thị Nhàn

01/2023

12/2024

 

7

Nghiên cứu gia cường nền móng công trình Lịch sử - Văn hóa trong đô thị cổ bằng cọc đường kính nhỏ (micropile) sử dụng vật liệu cát nhân tạo.

Nguyễn Văn Mạnh

01/2023

12/2024

 

8

Đánh giá triển vọng quặng chì - kẽm khu vực Chợ Đồn, Bắc Kạn trên cơ sở nghiên cứu mô hình thành tạo mỏ chì - kẽm Nà Bốp - Pù Sáp

Khương Thế Hùng

01/2023

12/2024

 

9

Nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với ngành công nghiệp khai thác than ở Việt Nam

Lê Đình Chiều

01/2023

12/2024

 

10

Nghiên cứu quá trình tinh thể hóa hydrat, định hướng ứng dụng cho kỹ thuật xử lý nước và ô nhiễm môi trường.

Phạm Trung Kiên

01/2023

12/2024

 

Phòng KHCN