Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2018 (đợt 2)

14/05/2019

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2018 (đợt 2)

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

(Bộ môn)

Mã số

Ghi chú

Đề tài KH&CN

1

Xây dựng mô hình tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ thông qua các thiết bị liên lạc cá nhân hoạt động trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt

TS Diêm Công Hoàng

Mạng Máy tính

T18-18

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp kẽm trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp trao đổi ion nhằm ứng dụng làm nẹp vít xương

TS Hà Mạnh Hùng

Hóa học

T18-19

 Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do tới hiệu quả kinh doanh của các Công ty Cổ phần thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam

ThS Dương Thị Nhàn

Kế toán doanh nghiệp

T18-20

 Đã nghiệm thu

4

Xây dựng mô hình số phục vụ  đánh giá cơ chế tụt lở than nóc trong lò chợ cơ giới hóa dồng bộ Công ty than Hà Lầm

TS Lê Tiến Dũng

Khai thác hầm lò

T18-21

 Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế hoạch của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)

ThS Lê Đình Chiều

Quản trị doanh nghiệp Mỏ

T18-22

 Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu tuyển nổi thu hồi than từ bụi lò cao của nhà máy gang thép Cao Bằng

ThS Trần Văn Được

Tuyển khoáng

T18-23

 Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, dự báo và thiết lập bản đồ không gian 3 chiều về độ chứa khí mê tan trong các vỉa than của mỏ than Khe Chàm 1 và đề xuất giải pháp tháo khí phù hợp

ThS Nguyễn Văn Quang

Khai thác hầm lò

T18-24

 Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam

TS Nguyễn Duyên Phong

Xây dựng công trình ngầm và mỏ

T18-25

 Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng)

ThS Phạm Văn Hiệp

Bản đồ

T18-26

 Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ than của một số loài thực vật thủy sinh

ThS Đỗ Thị Hải

Hóa học

T18-27

 Đã nghiệm thu

11

Ứng dụng phân tích thống kê đa biến và GIS đánh giá biến động chất lượng nước mặt tại khu vực khai thác và chế biến khoáng sản thuộc tỉnh Lào Cai

ThS Nguyễn Thị Cúc

Môi trường cơ sở

T18-28

 Đã nghiệm thu

12

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang nano TiO2 biến tính Nd phủ trên tro trấu, để xử lý các hợp chất nitơ trong nước thải đầu ra của hệ thống sinh học xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

TS Nguyễn Hoàng Nam

Kỹ thuật môi trường

T18-29

 Đã nghiệm thu

13

Nghiên cứu phương pháp kết nối các trạm quan trắc liên tục (CORS) trong hệ tọa độ quốc gia và khung quy chiếu trái đất quốc tế

ThS Nguyễn Gia Trọng

Trắc địa cao cấp

T18-30

 Đã nghiệm thu

14

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để  thành lập bản đồ mức độ cháy rừng

ThS Đoàn Thị Nam Phương

Đo ảnh và Viễn thám

T18-31

 Đã nghiệm thu

15

Xây dựng bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng holocen sử dụng khí nén (pneumatic slug test – pst)

TS Nguyễn Bách Thảo

Địa chất thủy văn

T18-32

 Đã nghiệm thu

16

Phát triển mô hình 3d phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sơm

ThS Dương Văn Bình

Địa chất công trình

T18-33

 Đã nghiệm thu

17

Nghiên cứu quá trình phong hóa và các yếu tố ảnh hưởng trên cơ sở thành phần khoáng vật sét và đặc điểm địa hóa tràm tích lưu vực sông ba, nam trung bộ

TS Phạm Như Sang

Tìm kiếm thăm dò

T18-34

 Đã nghiệm thu

18

Mô phỏng dòng chảy và chuyển động của hạt qua môi trường rỗng (porous media) bằng phần mềm Ansys Fluent

TS Nguyễn Thị Hải Yến

Thiết bị Dầu khí và Công trình

T18-35

Đã nghiệm thu

19

Tập hợp các chương trình giải bài toán ngược một chiều, hai chiều và 3 chiều trong thăm dò điện dùng dòng một chiều bằng phần mềm matlab

TS Kiều Duy Thông

Địa vật lý

T18-36

 Đã nghiệm thu

20

Nghiên cứu nguồn gốc dầu khí trong đá móng của mỏ Bạch Hổ dựa trên liên kết dầu thô - đá mẹ

ThS Bùi Thị Ngân

Địa chất dầu khí

T18-37

 Đã nghiệm thu

Nhiệm vụ KH&CN

21

Nghiên cứu thực trạng dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Mỏ  - Địa chất và đề xuất các giải pháp khắc phục

ThS Dương Thúy Hường

Ngoại ngữ

NV18-38

 Đã nghiệm thu

Phòng KHCN