Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2019 (đợt 1)

14/05/2019

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2019 (đợt 1)

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

(Bộ môn)

Mã số

Ghi chú

Đề tài KH&CN

1

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam

ThS Hoàng Anh Đức

Công nghệ phần mềm

T19-01

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu cải tiến thuật toán cực đại hóa kì vọng phân loại tự động đám mây điểm lidar phục vụ đánh giá sự thay đổi của lớp phủ bề mặt đô thị Hà Nội

ThS Nguyễn Thị Hữu Phương

Công nghệ phần mềm

T19-02

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất và tuổi thọ của máy

TS Nguyễn Văn Xô

Kỹ thuật cơ khí

T19-03

Đã nghiệm thu

4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện-từ của vật liệu nano coban ferit (CoFe2O4) pha tạp Ti, Mo, Bi định hướng ứng dụng trong các linh kiện điện tử

ThS Nguyễn Thị Diệu Thu

Vật lý

T19-04

Đã nghiệm thu

5

Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy

ThS Lê Bích Phượng

Toán

T19-05

Đã nghiệm thu

6

Ảnh hưởng của U-hạt véctơ đến một số quá trình tán xạ năng lượng cao trong mô hình Randall-Sundrum

ThS Nguyễn Thị Hậu

Vật lý

T19-06

Đã nghiệm thu

7

Một số vấn đề về nhóm các tự đẳng cấu không compact trong không gian phức nhiều biến Cn

ThS Nguyễn Thị Lan Hương

Toán

T19-07

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổ chức và điều hành các khâu sản xuất đồng bộ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11, Công ty than Dương huy

TS Nguyễn Phi Hùng

Khai thác hầm lò

T19-08

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý để tháo khí mê tan trong điều kiện ở mỏ than Mạo Khê

ThS Nguyễn Văn Thịnh

Khai thác hầm lò

T19-09

Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu tuyển nổi thu hồi bùn than mịn vùng Quảng Ninh trên thiết bị tuyển nổi cột tấm nghiêng dạng ngăn Reflux

ThS Vũ Thị Chinh

Tuyển khoáng

T19-10

Đã nghiệm thu

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực gương đào đường hầm đến độ lún bề mặt đất trong điều kiện địa chất thành phố Hà Nội

TS Đỗ Ngọc Thái

Xây dựng công trình ngầm và mỏ

T19-11

Đã nghiệm thu

12

Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật (ĐKT) cho các dự án giao thông ở Việt Nam

TS Phạm Văn Hùng

Xây dựng hạ tầng cơ sở

T19-12

Đã nghiệm thu

13

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt

TS Phạm Thị Hồng Hạnh

Kế toán doanh nghiệp

T19-13

Đã nghiệm thu

14

Nghiên cứu đặc điểm và mức độ ô nhiễm 210Po ở mỏ nước khoáng nóng Tiên Lãng, Hải Phòng

TS Dương Văn Hào

Địa vật lý

T19-14

Đã nghiệm thu

15

Nghiên cứu qui trình chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene cho chất bôi trơn dùng trong dung dịch khoan

ThS Trương Văn Từ

Khoan – Khai thác

T19-15

Đã nghiệm thu

16

Xây dựng quy trình phân tích các oxit chính trong vật liệu trên hệ máy huỳnh quang tia X (XRF) thế hệ máy Ranger S2 của phòng thí nghiệm Bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất. Phân tích thử nghiệm khoáng sản kaolin mỏ Láng Đồng, Thạch Khoán, Phú Thọ

TS Khương Thế Hùng

Tìm kiếm thăm dò

T19-16

Đã nghiệm thu

17

Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và tổng hợp các thông tin địa không gian từ dữ liệu viễn thám để thành lập bản đồ phục vụ đánh giá hiện trạng khô hạn tỉnh Ninh Thuận

TS Đỗ Thị Phương Thảo

Bản đồ

T19-17

Đã nghiệm thu

18

Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động giai đoạn 1989 – 2018 bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

TS Trần Hồng Hạnh

Đo ảnh và Viễn thám

T19-18

Đã nghiệm thu

19

Nghiên cứu thuật toán chiết tách thông số chất lượng nước từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác nuôi trồng thủy sản tại cửa sông Thị Vải

TS Trần Thanh Hà

Đo ảnh và Viễn thám

T19-19

Đã nghiệm thu

20

Mô phỏng và đánh giá sự thay đổi tương quan lượng mưa, dòng chảy và ngập lụt cho lưu vực sông Mã trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dự báo những tác động tới môi trường, kinh tế và xã hội

TS Trần Anh Quân

Đo ảnh và Viễn thám

T19-20

Đã nghiệm thu

21

Nghiên cứu khu hệ vi sinh vật cộng sinh với cỏ Vetiver trong xử lý đất ô nhiễm dioxin. Áp dụng tại khu vực sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ThS Vũ Thị Lan Anh

Môi trường cơ sở

T19-21

Đã nghiệm thu

Nhiệm vụ KH&CN

22

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống gửi xe máy thông minh

TS Trần Đức Huân

Kỹ thuật cơ khí

NV19-22

Đã nghiệm thu

23

Thiết kế và chế tạo thiết bị trợ lý ảo đa chức năng hỗ trợ sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS Nguyễn Tiến Sỹ

Điện – Điện tử

NV19-23

Đã nghiệm thu

24

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay

ThS Phạm Tố Uyên

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

NV19-24

Đã nghiệm thu

25

Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn thay thế cát tự nhiên trong vữa xây dựng phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

ThS Nguyễn Văn Hùng

Địa chất công trình

NV19-25

Đã nghiệm thu

Phòng KHCN