Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2)

03/02/2020

TT Tên đề tài Chủ nhiệm
đề tài
Đơn vị
(Bộ môn)
Mã số Ghi chú
1 Nghiên cứu hiệu ứng ma sát Stribeck lên chuyển động của vật thể đặt trên băng tải và chịu kích động ngoài TS Phạm Ngọc Chung  Bộ môn Cơ lý
 thuyết 
T19-26 Đang thực hiện
2 Nghiên cứu lớp tạo mạ tổ hợp Ni- nano TiO2 từ dung dịch niken clorua bằng dòng xung vuông thường. ThS Nguyễn Viết Hùng  Bộ môn Hóa  T19-27 Đang thực hiện
3 Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy thóc sau thu hoạch ThS Nguyễn Thanh Tùng  Bộ môn Kỹ thuật
 cơ khí 
T19-28 Đã nghiệm thu
4 Nghiên cứu xử lý ảnh vệ tinh trên nền tảng dữ liệu lớn   TS Nguyễn Thị Mai Dung  Bộ môn Tin học
 Trắc địa 
T19-29 Đã nghiệm thu
5 Nghiên cứu đánh giá độ cảm từ (X) và mối tương quan với ô nhiễm kim loại nặng trong đất khu công nghiệp Gang thép, Thái Nguyên ThS. Nguyễn Văn Bình  Bộ môn Môi trường cơ sở  T19-30 Đã nghiệm thu
6 Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình toán trong đánh giá ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông đường bộ đối với quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.   TS. Nguyễn Phương Đông  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường  T19-31 Đã nghiệm thu
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số hình học neo Bê tông cốt thép (BTCT) đến ổn định mái dốc đất TS Phạm Thị Nhàn  Bộ môn Kỹ thuật xây dựng  T19-32 Đã nghiệm thu
8 Nghiên cứu công nghệ xử lý xỉ lò nấu đúc đồng của làng nghề Hưng Yên nhằm tận thu đồng và kẽm TS Trần Trung Tới  Bộ môn Tuyển khoáng  T19-33 Đã nghiệm thu
9 Nghiên cứu mô phỏng ứng xử cơ học của vật liệu Composite dựa trên nền vữa bê tông xi măng được gia cường bằng lưới sợi công nghiệp. TS Trần Mạnh Tiến  Bộ môn Sức bền vật liệu  T19-34 Đã nghiệm thu
10 Nghiên cứu khả năng sử dụng tro trấu làm phụ gia trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp trộn đất - xi măng TS Nguyễn Thành Dương  Bộ môn Địa chất công trình  T19-35 Đã nghiệm thu
11 Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan (CP)  ứng dụng cho quá trình loại muối TS Phạm Trung Kiên  Bộ môn Lọc - Hóa dầu  T19-36 Đang thực hiện
12 Nghiên cứu ứng dụng digital marketing trong thu hút người học tại trường Đại học Mỏ - Địa chất ThS Phạm Kiên Trung  Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ  T19-37 Đã nghiệm thu
13 Nghiên cứu điều chế vật liệu quang xúc tác trên cơ sở composit nanohalloysite/GO để xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước thải TS Ngô Hà Sơn  Bộ môn Lọc - Hóa dầu  T19-38 Đang thực hiện
14 Nghiên cứu khả năng sử dụng sóng địa chấn trong việc định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển TS Trần Danh Hùng  Bộ môn Địa vật lý  T19-39 Đang thực hiện
15 Đặc điểm biến chất của các đá pelit chứa granat của hệ tầng Nậm Cô thuộc đới khâu Sông Mã, khu vực Sơn La và ý nghĩa của chúng với kiến tạo khu vực TS Bùi Vinh Hậu  Bộ môn Địa chất   T19-40 Đã nghiệm thu
16 Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai TS Nguyễn Thế Công          Bộ môn Địa chính  T19-41 Đã nghiệm thu
17 Giải pháp nâng cao độ chính xác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ GPS động (CORS) và máy bay không người lái (UAV) với một số đặc điểm địa hình ở Việt Nam. ThS Hoàng Thị Thủy  Bộ môn Trắc địa phổ thông và sai số  T19-42 Đã nghiệm thu
18 Những rào cản hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên khối trường đại học kỹ thuật khu vực Hà Nội: Thực trạng và Giải pháp  ThS Nguyễn Lê Hà Giang  Bộ môn Pháp luật  T19-43 Đang thực hiện
19 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị khu vực thành phố Hồ Chí Minh TS Lê Thị Thu Hà  Bộ môn Trắc địa mỏ  T19-44 Đã nghiệm thu
20 Nghiên cứu xác định ranh giới dịch chuyển và biến dạng trên bề mặt do khai thác tập vỉa trong điều kiện địa chất đặc biệt tại mỏ Mông Dương TS Phạm Văn Chung  Bộ môn Trắc địa mỏ  T19-45 Đã nghiệm thu
21 Xây dựng phần mềm sinh phách và ghép điểm cho các học phần khảo thí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ThS Nông Thị Oanh  Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục  NV19-46 Đã nghiệm thu
22 Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống E-Learning cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Nguyễn Thế Lộc  Phòng Đào tạo Đại học  NV19-47 Đã nghiệm thu

Phòng KHCN