Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015

17/09/2015

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

I

Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp Nhà nước

   

1

NCCB-ĐHƯD.2011-G/13. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình phân tích, dự báo tai biến địa chất – kỹ thuật đối với công trình ngầm, công trình khai thác mỏ ở Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Quang Phích

6/1/2011

6/1/2014

Đã nghiệm thu

2

NCCB-ĐHƯD.2012-G/01. Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên

PGS.TS. Trương Xuân Luận

12/1/2012

12/1/2015

Đã nghiệm thu

II

Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước

 

3

KC.08.06/11-15. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ

PGS.TS. Đoàn Văn Cánh

1/1/2012

12/1/2014

Đã nghiệm thu

4

BĐKH42 Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu

PGS.TS. Trần Thanh Hải

1/2014

12/2015

Đã nghiệm thu

III

KHCN tiềm năng (thực hiện 1 năm /2012)

 

5

KC.02.TN02/11-15. Nghiên cứu tái chế xúc tác CoMo/Al2O3 đã qua sử dụng từ quá trình hydroprocessing của nhà máy lọc dầu cho quá trình hydro hóa khử lưu huỳnh

TS. Phạm Xuân Núi

1/1/2012

12/1/2012

Đã nghiệm thu

6

KC.02.TN03/11-15. Nghiên cứu chế tạo chất lỏng ion, mang lên màng polyme, ứng dụng tách CO2 ra khỏi các khí hydrocacbon

TS. Bùi Thị Lệ Thủy

1/1/2012

12/1/2012

Đã nghiệm thu

7

KC.05.TN04/11-15. Nghiên cứu công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để sản xuất nhiên liệu hydro sạch và không gây ô nhiễm môi trường

TS. Công Ngọc Thắng

1/1/2012

12/1/2012

Đã nghiệm thu

IV

Đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước

 

8

ĐTĐL2008T/01. Nghiên cứu dự báo các ẩn họa gây nguy hiểm cho quá trình đào lò khai thác than vùng Quảng Ninh

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

1/2008

12/2010

Đã nghiệm thu
 

Phòng KHCN