Hội thảo: “Địa chất rìa Đông Bắc khối Đông Dương và vùng lân cận trên quan điểm kiến tạo mảng hiện đại”

10/11/2011

Hội thảo: “Địa chất rìa Đông Bắc khối Đông Dương và vùng lân cận trên quan điểm kiến tạo mảng hiện đại”(Geology of the Northeastern margin of Indochina block and adjacent areas on the basic of modern tectonic principles)

 Hội thảo: “Địa chất rìa Đông Bắc khối Đông Dương và vùng lân cận trên quan điểm kiến tạo mảng hiện đại”(Geology of the Northeastern margin of Indochina block and adjacent areas on the basic of modern tectonic principles)

Hội thảo “Địa chất rìa Đông Bắc khối Đông Dương và vùng lân cận trên quan điểm kiến tạo mảng do Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 năm 2011 đã có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Khoa học Địa chất (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Hội thảo đã thảo luận về thời gian hoạt động của đới trượt cắt Ailao Shan – Sông Hồng trên cơ sở các tài liệu mới về phân tích thạch địa hóa các tổ hợp thạch học đá magma, đá biến chất dọc theo vùng nghiên cứu của GS Liu Junlai (Đại học Địa chất Trung Quốc). Ngoài ra, Hội thảo cũng trình bày một số báo cáo của TS. Hoàng Văn Long (Trường Đại học Mỏ - Địa chất), TS. Vũ Lê Tú (Trường Đại học Mỏ - Địa chất), GS. Wang Genhou (Đại học Địa chất Trung Quốc).