Hội nghị tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường

20/03/2017

Ngày 09/3/2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức buổi tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ, viên chức về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

Tham dự Hội nghị, Nhà trường trân trọng đón tiếp khách mời, đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị, TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS. TS Bùi Xuân Nam - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS. TS Trần Xuân Trường - Phó hiệu trưởng cùng các đại biểu là toàn thể cán bộ chủ chốt của Nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa và bộ môn trong toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS Bùi Xuân Nam đã nêu rõ vai trò quan trọng của đảm bảo chất lượng giáo dục và các công tác tự đánh giá, chuẩn bị cho kiểm định CLGD Trường và các ngành đào tạo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Nhà trường. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục để hiểu rõ hơn thực trạng của cơ sở giáo dục; giúp đổi mới và cải tiến chất lượng giáo dục trong Nhà trường, lập kế hoạch, huy động tối đa các nguồn lực liên quan và hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định về công tác đào tạo, sinh viên, tuyển dụng lao động,... Do vậy, xây dựng và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong của Nhà trường cần quan tâm đến các chuẩn mực đào tạo và chất lượng học tập của người học.

Một số hoạt động đánh giá phản hồi trong khuôn khổ triển khai các công tác ĐBCL giáo dục bao gồm:

1. Đánh giá và theo dõi chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường qua việc điều tra: tình trạng việc làm và đi học tiếp sau khi tốt nghiệp, mức độ các nhà tuyển dụng lao động hài lòng với năng lực của sinh viên tốt nghiệp…

2. Đánh giá và giám sát chất lượng giảng dạy qua mức độ sinh viên chấp nhận chất lượng giảng dạy toàn khoá hay từng môn học, kết quả học tập của sinh viên, tỷ lệ đạt yêu cầu từng môn học và tỷ lệ tốt nghiệp.

3. Đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học của nhà trường

4. Đánh giá chất lượng công tác hành chính và các dịch vụ của nhà trường

5. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng như đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.

6. Định kỳ tiến hành tự đánh giá toàn bộ các hoạt động của nhà trường hay của từng ngành đào tạo.

7. Từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phát triển văn hóa chất lượng trong giáo dục và trong hoạt động quản trị đại học.

Từ các hoạt động đánh giá, chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường được cải tiến và nâng cao. Các vấn đề về viết báo cáo tự đánh giá, lộ trình và tiến độ đăng ký đăng giá ngoài được thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2016 - 2020.

TS Sái Công Hồng - báo cáo viên của Hội nghị

Kết thúc hội nghị, PGS TS Bùi Xuân Nam thay mặt Nhà trường cảm ơn TS Sái Công Hồng đã tham gia Hội nghị và cung cấp những kiến thức bổ ích, thiết thực về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đồng thời, đồng chí Phó Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong trường tiếp tục nghiên cứu tài liệu, vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc thực tế, tiếp tục triển khai các công tác về tự đánh giá CLGD trường và các ngành đào tạo.

Phòng CTCT - TT

(TS Lê Hồng Anh - Phó TP Khảo thí và ĐB CLGD)