Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề thông tin về tình hình biển, đảo

24/03/2017

Thực hiện Chỉ thị số 30-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hướng dẫn số 18 HD/ĐUK của Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2017, thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sáng ngày 23/3/2017 Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề thông tin về tình hình biển, đảo tại Hội trường 300.

Tham dự Hội nghị có PGS. TS Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị cấp Trường và đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Bộ môn và các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường đã được nghe NGƯT. GS. TSKH Hoàng Ngọc Hà - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về: Tầm quan trọng, tính pháp lý, lịch sử của Biển Đông; thông tin về những diễn biến gần đây ở Biển Đông và dự báo tình hình trong thời gian tới và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo. Theo đó, chủ trương của Việt Nam là giữ vững chủ quyền biển, đảo, hòa bình trên Biển Đông. Việc đấu tranh, bảo vệ đất nước tiếp tục được thực hiện trên nguyên tắc kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; dùng sức mạnh dư luận và luật pháp quốc tế, kiên quyết không để bất kỳ thế lực thù địch nào kích động… Bên cạnh đó, đồng chí cũng phân tích mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước cũng như những ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay.

NGƯT. GS. TSKH Hoàng Ngọc Hà - báo cáo viên của Hội nghị

Hội nghị nói chuyện chuyên đề lần này đã cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình biển đảo; củng cố, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nâng cao nhận thức của đảng viên, giảng viên và sinh viên Nhà trường về biên giới, biển, đảo Việt Nam, góp phần tích cực giáo dục thế hệ trẻ sâu sắc hơn về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phòng CTCT - TT