HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ – ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA

19/03/2021

Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa - NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL, ELECTRICAL, AND AUTOMATION ENGINEERING  (MEAE) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (18 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 với tiêu chí: 
- “Chuyển đổi số trong lĩnh vực Cơ – Điện”;
- “Digital Transformation in Electro-Mechanics”.

Hội nghị sẽ là nơi giao lưu, kết nối các nhà khoa học để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực Cơ khí, Điện và Tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các công bố khoa học tại Hội nghị sẽ được biên tập và đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị với chỉ số ISBN và được in tại một nhà xuất bản có uy tín. Những báo cáo khoa học có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn để đăng trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất.

Kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, những cá nhân và đơn vị quan tâm tới tham dự./.

 

 

Phòng QHCC & DN

Các bài viết khác