Hợp tác nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola (Đức)

26/05/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola (THGA, Đức) đã tổ chức webinar vào ngày 25/5/2021 để trao đổi các ý tưởng hợp tác nghiên cứu khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu, các cán bộ quản lý khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của hai bên.

Trường Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola và Trường Đại học Mỏ - Địa chất bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2010. Từ đó tới nay, hai bên đã hợp tác tổ chức 5 kỳ hội nghị quốc tế về Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản (EMMA) vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2020. Trường Đại học Khoa học ứng dụng Georg Agricola cũng đã gửi giảng viên sang giảng dạy các khóa học ngắn hạn tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào các năm 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 và gửi sinh viên sang Việt Nam tham gia các khóa thực tập, thực địa tại các mỏ và cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp khai khoáng vào các năm 2016 và 2018.

Trong thời gian tới, hai Trường khẳng định tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tập trung vào phát triển các chương trình liên kết đào tạo chất lượng cao, trao đổi giảng viên – sinh viên – nghiên cứu viên, phối hợp tổ chức các chương trình thực địa/thực tập, hợp tác xây dựng các đề xuất chương trình Erasmus+, phối hợp nghiên cứu khoa học.

Tại webinar, các nhà khoa học hai bên đã trình bày các ý tưởng nghiên cứu khoa học và trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng đề tài nghiên cứu Nghị định thư, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu giảm thiểu các tai biến địa chất tại Việt Nam và lĩnh vực khoa học mỏ. Webinar giữa HUMG và THGA đã thực sự kết nối các nhà khoa học Đức và Việt Nam, đặc biệt có nhiều ý tưởng đã tìm được sự quan tâm chung của hai bên. Sau webinar, các bên tiếp tục làm việc, trao đổi thông qua email để xúc tiến việc xây dựng đề xuất nghiên cứu theo diện Nghị định thư.

P. HTQT