Xây dựng Triết lý "Xanh" - Khóa đào tạo về Khởi nghiệp Xanh và Lãnh đạo Xanh tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong khuôn khổ dự án Erasmus+ ANGEL

25/05/2023

Trong khuôn khổ dự án Erasmus+ Mạng lưới Doanh nghiệp Xanh và Lãnh đạo Xanh (The ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership - ANGEL), Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã triển khai thành công khóa đào tạo ngắn hạn cho người dạy (Training of Trainers) về Khởi nghiệp Xanh và Lãnh Đạo Xanh từ ngày 9/5/2023 đến 11/5/2023.

Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu và định hình quan niệm và triết lý "Xanh" trong quá trình khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp cho sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, những người sẽ trở thành các doanh nhân và lãnh đạo trong tương lai.

Khóa học đã trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến Khởi nghiệp Xanh, bao gồm quản lý tài chính và tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp với tư duy phát triển bền vững. Đồng thời, chương trình cũng giới thiệu các cơ hội khởi nghiệp xanh và lãnh đạo xanh trong khu vực ASEAN. Điều này giúp các học viên mở rộng hiểu biết và sẵn sàng đối mặt với thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này.

Chương trình học đã được chuẩn hóa bởi nhóm các nhà khoa học trong dự án ANGEL, và quá trình đào tạo còn có sự tham gia của các giáo sư và giảng viên từ Trường Đại học Châu Âu Síp (European University Cyprus), cơ sở đào tạo có kinh nghiệm đào tạo cho Lãnh đạo Xanh và Khởi nghiệp Xanh.

Cuối khóa học, các học viên đã thể hiện sự sáng tạo và triển khai xây dựng các ý tưởng về phát triển doanh nghiệp "Xanh". Thông qua thảo luận, họ cũng đã đưa ra những đề xuất về việc đưa tư duy và triết lý "Xanh" vào các chương trình đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Mục tiêu là đào tạo các doanh nhân và doanh nghiệp phát triển dựa trên triết lý "Xanh" để góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cam kết tiếp tục tích cực thúc đẩy sự phát triển bền vững và xanh hơn trong các chương trình đào tạo của nhà trường. Các nội dung liên quan đến Khởi nghiệp Xanh, Lãnh đạo xanh, và phát triển bền vững sẽ được tích hợp trong các nội dung đào tạo, nhằm trang bị cho các sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thúc đẩy sự phát triển xanh và bền vững trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Khóa học:

 

Toàn cảnh khóa học

 

 

Các diễn giả giới thiệu các nội dung của dự án và ý tưởng Khởi nghiệp Xanh

 

Diễn giả từ Trung tâm Sáng tạo xã hội của CH Síp trình bày trực tuyến

 

Trường Đại học Cần Thơ (một thành viên của dự án Angel) giới thiệu về không gian sáng chế của Trường thông qua kết nối trực tuyến

 

Thảo luận nhóm

 

 

 

 

 

P. HTQT

Các bài viết khác