Hội nghị chuyên đề năm 2024 của Hiệp hội quang trắc và viễn thám quốc tế - Ủy ban kỹ thuật I (Trung Quốc)

16/02/2024

Hội nghị chuyên đề năm 2024 của Hiệp hội quang trắc và viễn thám quốc tế - Ủy ban kỹ thuật I (ISPRS TC I) sẽ được tổ chức tại Trường Sa, Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024, với chủ đề Ứng dụng viễn thám và viễn thám thông minh.

Hội nghị chuyên đề bao gồm phiên họp toàn thể, phiên kỹ thuật, áp phích giấy, triển lãm công nghệ và các chuyến tham quan kỹ thuật. Cuộc thi về giải thích thông minh ứng dụng viễn thám đa phương thức và hướng dẫn sẽ được tổ chức đồng thời. Hơn 700 chuyên gia và học giả, người đứng đầu doanh nghiệp và tổ chức công, kỹ thuật viên và sinh viên từ các lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước dự kiến ​​sẽ tham dự và chia sẻ những nghiên cứu mới nhất, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm ứng dụng để thảo luận về sự phát triển trong tương lai và tìm kiếm hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau. các hình thức.

Quy trình đăng ký:

Vui lòng hoàn tất đăng ký trực tuyến tại trang web chính thức của Hội nghị. Đăng ký trước ngày 28/02/2024 sẽ được hưởng phí đăng ký sớm (giảm 10%).

Chỗ ở: Người tham gia sẽ phải tự trả tiền chỗ ở.

 

Loại đăng ký

Phí đăng ký

Cơ bản

543$

Cơ bản (bao gồm cả bữa trưa)

615$

Sinh viên

272$

Sinh viên (bao gồm cả bữa trưa)

329$

Tua tham quan học thuật (không bắt buộc)

43$

Hướng dẫn (không bắt buộc)

100$

Cơ bản (online)

286$

Sinh viên (online)

143$

 

Lưu ý: Sinh viên, bao gồm cả sinh viên Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, phải cung cấp bằng chứng hợp lệ về tình trạng sinh viên của mình (sẽ được gửi đến email đăng ký kèm theo bản sao đăng ký đã thanh toán). Người cao tuổi được coi là người tham gia trên 65 tuổi.

Các bước đăng ký:

  1. Tạo tài khoản: https://www.isprs2024tc1.net/register/
  2. Điền đầy đủ thông tin cá nhân.
  3. Thông tin của bạn sẽ được chuyển sang mẫu đăng ký và không thể chỉnh sửa được. Nếu có bất cứ điều gì thay đổi, trước tiên hãy chỉnh sửa nó trên [Thông tin cá nhân].
  4. Vui lòng tải lên chứng từ chuyển khoản ngân hàng của bạn, có thể là ảnh chụp màn hình hoặc biên nhận, v.v. sau khi gửi mẫu đăng ký. Trạng thái có thể được kiểm tra trên trung tâm tài khoản của bạn.

P.HTQT