Tập huấn hướng dẫn đăng ký môn học, lập kế hoạch học tập và phương pháp học tập hiệu quả theo học chế tín chỉ

06/06/2019

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Nhà trường, trong thời gian từ 4/6/2019 đến 6/6/2019 hơn 1.200 lượt sinh viên K63 đã được tham gia tập huấn hướng dẫn phương thức đăng ký khối lượng, lập kế hoạch học tập, và tiếp cận phương pháp học tập hiệu quả theo học chế tín chỉ.

Đợt tập huấn do Phòng Công tác chính trị - Sinh viên tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các em sinh viên K63. Bên cạnh đó, còn có sự đồng hành của Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, các thầy cô Giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô cố vấn học tập của các lớp sinh viên.

Qua đợt tập huấn, các em sinh viên K63 đã nắm được phương thức đăng ký khối lượng học tập của các học kỳ kế tiếp, được tiếp cận chương trình đào tạo 4 năm định hướng CDIO theo học chế tín chỉ; những lưu ý trong quá trình lập kế hoạch học tập, đăng ký khối lượng học tập, phương pháp học tập cũng được nhấn mạnh giúp các bạn sinh viên chủ động và tự tin trong hoạch định chiến lược học tập của bản thân ở các học kỳ kế tiếp.

Dưới đây là một vài hình ảnh của đợt tập huấn:

TS Lê Xuân Thành - Trưởng phòng Công tác chính trị-Sinh viên khai mạc đợt tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

Trao đổi, thảo luận cùng sinh viên về các tình huống trong lập kế hoạch học tập

 

Phòng QHCC & DN

(Phòng CTCT - SV)